บริการชิปปิ้ง
เป็นตัวแทนในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
Customs broker
Export-Import

ติดต่อกรมศุลกากร ติดต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
สอบถามรายละเอียดโปรดติดต่อเรา

รายละเอียด
details

บริการทนายความ
Legal services

รับว่าความอรรถคดีทั่วราชอาณาจักร
บริการที่ปรึกษากฎหมาย

รายละเอียด
Details

บริการทนายความรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
Notarial Services Attorney

รายละเอียด
Details

Phatara Lawyer & Broker Co.,ltd.

You're welcome, our jobs

Our pleasure

We provide services related to importing and exporting goods, acting as an agent for various organizations, handling various licenses, contacting the customs department, and applying for business establishment permits under customs law. We are an agent for importing and exporting various goods, managing the inspection and release of goods at customs checkpoints, and managing the transportation of goods for you, so that you don't have to deal with it yourself.
In addition, we have a team of experienced lawyers who can provide support and help you with legal issues such as legal consultation, managing your various contracts, and following up on debt for your goods and services. We can also act as your representative to negotiate with various government agencies related to your business, as an attorney at law from the lower courts to the Supreme Court, and deal with criminal, administrative, tax, and customs law cases, as well as provide services related to important international documents for foreigners, such as Notarial Services Attorney.

Export - Import
By Land - Vessel - Air

Customs Export-Import
Transport
Logistic CLMV

Transport Thailand - Cambodia

Customs clearance and deal with agent of Poi-Pet, Cambodia
Arunyaprathet, Sa Kaeo
Laem Chabang port
Chanthaburi

Transport Chiangkhong,Thailand - Huai Xay, LAOS

To cross-border by land from Thailand to Southern of China with the partner agent in LAOS
Customs house Northern of Thailand area
Mae Sai
Chiang Saen
Mae Sot
Thung chang, Nan
Mae Hong Son
ChiangMai Airport and Branch at Lamphun